Wednesday, June 13, 2007

it's hot today. and I corrected a big pile of final exams.

3 comments:

All Blog Spots said...

nice blog

Fia said...

är det en syrèn??

Lotta K said...

nej, det är en blomma som växer på marken. allt är torrt men den här blommar fortfarande. ser ut som rallarros fast tätare if that makes sense.